index
Van Gool wil geen last van de overheid

door Marthijn Uittenbogaard


De heer A.H.J. van Gool klaagt dat roken in de kroeg niet mag maar dat pedofielen wel een vereniging en een politieke partij mogen oprichten in dit land. Deze politieke partij, de PNVD die onterecht door de massamedia als pedopartij wordt bestempeld - de PNVD wil geenszins alle pedofielen vertegenwoordigen maar klassiek liberaal denkende mensen - is echter juist een humane liberale partij: van de PNVD mag je juist wel roken in een kroeg als de kroegbaas of -bazin dit toelaat. Van Gool, wiens ingezonden brieven ik zeer dikwijls in deze krant tegenkom, is anti-liberaal gezien zijn verontwaardiging over het recht op vrijheid van vereniging. De inhoud van al zijn ingezonden brieven is kort samen te vatten: Van Gool wil geen last hebben van de overheid maar diezelfde overheid moet daarnaast zeer veel verbieden voor anderen.

25 juli 2008


Zin in de Metro-publicatie begingt met: Lezer Gool klaagt