index
Er is wel degelijk onderzoek naar gevolgen pedoseks

door Marthijn Uittenbogaard


Als reactie op de drie ingezonden brieven naar aanleiding van een ingezonden brief van mij wil ik graag het volgende kwijt. Het betreft eigenlijk het deel dat in mijn eerdere versie geschrapt was, daar die brief wat aan de lange kant was. Toch is dit deel van belang omdat ik hiermee mijn betoog onderbouw. Bij deze dus de tekst.

Afgelopen week was in NOVA de pas verschenen homo-encyclopedie te zien. In dit boek staat pedofilie op verschillende plaatsen positief omschreven. Ik citeer: ''In Nederland deed Theo Sandfort onderzoek naar zulke pedofiele relaties. Hij kwam tot de conclusie dat zulke contacten meestal niet schadelijk zijn. Andere onderzoekers stelden vast dat zulke verhoudingen alleen nadelige gevolgen hebben als de volwassenen geweld gebruiken of daarmee dreigen dan wel macht uitoefenen over de kinderen, zoals ouders of leraren.'' Sandfort onderzocht of er positieve pedoseksuele relaties bestonden. Deze bestonden er, maar hij heeft niet onderzocht wat het percentage hiervan is. Dit ter correctie op het citaat. De genoemde andere onderzoekers zijn Rind, Bauserman en Tromovitch. Deze hebben alle beschikbare data uit andere onderzoeken gebruikt voor hun meta-analyse.

Seksuele normen zijn sinds mensenheugenis slechts het middel om een maatschappelijke orde af te dwingen. Homoseks en vrouwenrechten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hetzelfde gaat op voor pedoseks en kinder- en jeugdrechten.

2 september 2005